Not To Be


değil = not


İyi değilim
I am not good
İyi değilsin
You are not good
İyi değil
She is not good
Kötü değilim
I am not bad
Kötü değilsin
You are not bad
Kötü değil
She is not bad
Akıllı değilim
I am not smart
Akıllı değilsin
You are not smart
Akıllı değil
She is not smart
Uykulu değilim
I am not sleepy
Uykulu değilsin
You are not sleepy
Uykulu değil
She is not sleepy


İyi değiliz
We are not good
İyi değilsiniz
You guys are not good
İyi değiller
They are not good
Kötü değiliz
We are not bad
Kötü değilsiniz
You guys are not bad
Kötü değiller
They are not bad
Akıllı değiliz
We are not smart
Akıllı değilsiniz
You guys are not smart
Akıllı değiller
They are not smart
Uykulu değiliz
We are not sleepy
Uykulu değilsiniz
You guys are not sleepy
Uykulu değiller
They are not sleepy