POSSESSIVE ADJECTIVES
Adım
My name
Adın
Your name
Adı
Her name
Evim
My home
Evin
Your home
Evi
Her home
Tuzum
My salt
Tuzun
Your salt
Tuzu
Her salt
Gülüm
My rose
Gülün
Your rose
Gülü
Her rose


Adımız
Our name
Adınız
Your name
Adları
Their name
Evimiz
Our home
Eviniz
Your home
Evleri
Their home
Tuzumuz
Our salt
Tuzunuz
Your salt
Tuzları
Their salt
Gülümüz
Our rose
Gülünüz
Your rose
Gülleri
Their rose